Powyżej, proszę wpisać dane do logowania

Dane wpisywane w wersji demonstracyjnej są widoczne na wszystkich korzystających. Prosimy nie wpisywać danych wrażliwych lub obraźliwych.
Wszelkie dane ze względów bezpieczeństwa - w wersji demonstracyjnej kasowane są codziennie o północy.

| | | |

Usprawnij swoją pracą dzięki wywołaniom

zamiast pisać osobnego maila z prośbą o pomoc w drobnym wycinku Twojego zadania, w Comoveo CRM bezpośrednio w Twoim wątku możesz wywołać za pomocą zapisu @[nazwa_uzytkownika] właściwą osobę i bez tworzenia osobnej przestrzeni do rozmów zaangażować niezbędne osoby w Twoje działania.